תכנון מבנים ארעיים

בדיקות יציבות וכשירות למבנים ארעיים המיועדים לאירועים המוניים.
כגון: רשתות צל, קירות שילוט, במות ועוד..